אקדמיה - הדף לסטודנטים
______________________________________________

קורס דיני ניירות ערך

חומר לקורס

חוק היעוץ
חוק ניירות ערך
תקנות התשקיף
תקנות הדו"חות
הסכם ניהול תיקים
מבוא ומושגי יסוד
החומר למבחן
השיטה להצלחה במבחן
מבחן לדוגמה

 

קורס משפט עסקי ב'

חומר לקורס

חוברת קורס
הנחיות כלליות
יסודות בדיני חברות
חברות ציבוריות
הגבלים עסקיים
קניין רוחני
מבוא לדיני עבודה
בוררות-גישור
השיטה להצלחה במבחן
  שאלות חזרה למבחן

 

קורס משפט עסקי א'

חומר לקורס

חוברת קורס
רשימת ערכים לקורס
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד: חופש העיסוק
חוק יסוד: הכנסת
חוק יסודות המשפט תש"ם-1980
השיטה להצלחה במבחן
  שאלות חזרה למבחן